همراه سلامت| مشاوره آنلاین، نوبت دهی آنلاین

رنگبندی

طرح بدنه


طرح صفحه


جداکننده <


×

وضعیت جنین در هفته چهارم بارداری

وضعیت جنین در هفته چهارم بارداری

1398/03/01 خواندن 5 دقیقه

هفته چهارم

مراحل رشد جنین در هفته چهارم بارداری

 

توپ تشکیل شده از سلولها اکنون رسما جنین است. در حال حاضر حدود 4 هفته از آخرین عادت ماهانه شما گذشته است شما ممکن است از یک تست حاملگی ساده در خانه جواب مثبت بگیرید .
کودک شما اندازه دانه خشخاش است.

 

مطالب فوق توسط پزشکان و گروه علمی همراه سلامت بررسی و تایید شده است . همراه سلامت سامانه مراقبت شخصی برای تمام مردم ایران می باشد .
شما میتوانید با مراجعه به وبسایت "از متخصص بپرس" پرسش های خود را مطرح کنید یا نظریات و تجربیات خود را در اختیار دیگران بگذارید .