همراه سلامت| مشاوره آنلاین، نوبت دهی آنلاین

رنگبندی

طرح بدنه


طرح صفحه


جداکننده <


×

وضعیت جنین در هفته بیست ویکم بارداری

وضعیت جنین در هفته بیست ویکم بارداری

1398/03/01 خواندن 5 دقیقه

هفته بیست و یکم

مراحل رشد جنین در هفته بیست ویکم بارداری
حرکات کودک شما از لرزش های کوچک تبدیل به ضربه میشود و این ضربات به دیواره های رحم شما وارد میشود بطوریکه شما بیشتر این ضربات را احساس می کنید.
کودک شما اندازه ی هویج بزرگ است.


مطالب فوق توسط پزشکان و گروه علمی همراه سلامت بررسی و تایید شده است . همراه سلامت سامانه مراقبت شخصی برای تمام مردم ایران می باشد .
شما میتوانید با مراجعه به وبسایت "از متخصص بپرس" پرسش های خود را مطرح کنید یا نظریات و تجربیات خود را در اختیار دیگران بگذارید .